Představení projektu a vyhlášení soutěže

Organizátorem soutěže Miss Expat – VOLBA NEJKRÁSNĚJŠÍ CIZINKY V ČESKÉ REPUBLICE je agentura g-company. ,,Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. – Christian Morgenstern’’ Pocit domova buď máme, anebo nemáme. Dobře se cítíme tam, kde máme někoho, kdo nás má rád a kdo nám rozumí. Mít někde svůj domov, je jednou z nejdůležitějších věcí na světě. Když opustíme svou rodnou zemi, je pro nás velmi těžké si nový domov vytvořit. Navíc se po určité době může vynořit i naléhavá otázka návratu. Důvodů k odtržení od vlastních kořenů může být mnoho od touhy po lepší životní úrovni přes studia, práci, lásku, ale také v mnoha případech i nutnost záchrany vlastního života. Všechny ženy, které přišly do naší republiky, musely projít procesem složitého přivykání odlišným společenským zvyklostem a všem dalším nárokům, které sebou imigrace přináší. Ač bariéry a rozdílnosti jsou někdy velmi viditelné, existují univerzální hodnoty vnímané stejně ve všech národech světa. Vnesme do našich životů toleranci a nechejme se na chvíli unést kulturní a sociální rozmanitostí, která nás může v mnoha směrech obohatit. Nechme promluvit ženskou krásu, která nás od nepaměti inspiruje a přitahuje. Projekt Miss Expat Czech Republic má za cíl: přispět ke zvýšení sociálního a kulturního povědomí české společnosti vůči cizincům studujícím a pracujícím v České republice přispět k jejich začlenění do české společnosti a ke vzájemnému porozumění přispět k pomoci chápat integraci jako nepřetržitý oboustranný proces sociální interakce přispět k alespoň částečnému odbourání zažitých předsudků vůči cizincům a získat povědomí o důvodech migrace na příkladu konkrétních osob. Cílovou skupinou projektu jsou ženy cizinky pocházející z různých kulturních prostředí, kde je postavení ženy v rámci rodiny i společnosti vnímáno odlišně, než je tomu u nás. Právě možnost přiblížení jejich kulturní, společenské a genderové odlišnosti je samotnou podstatou našeho projektu. Projektu, kterým bychom rádi odlehčenou formou umožnili nahlédnout mladým lidem do intimního světa příchozích, kteří měli své důvody proč přišli a proč zde zůstali. Součástí projektu volby Miss Expat bude také výstava portrétů dívek a jejich životních příběhů.

Finale Miss Expat 2012

Soutěže krásy jsou populární po celém světě. Do absurdna je to vyvedené ve spojených státech, kde jsou oblíbené soutěže krásy maminek s holčičkami či samotné holčičky. Ty jsou upravené do vzhledu modelek a místo na pět, vypadají na dvanáct, patnáct let. V česku je soutěží méně. Jde zejména o missky různých sportů či zájmových sdružení. Jedna z těch zajímavějších je Miss Expat. Tedy nejkrásnější cizinka žijící v ČR. V roce 2012 se ukutečnil první a bohužel i poslední ročník. Proč se nekoná další, pořadatelé odmítli uvést (pravděpodobně nezájem ze strany sponzorů). Ročník 2012 byl tzv. nultý a příhlásilo se pouze 52 dívek. Podmínkou bylo, že dívka musí mít cizí občanství, ale v čr studovat či dlouhodobě pracovat. Nesmí být vdaná a mít děti. Věk byl omezen na 18 – 27 let. Dana Gregorová, ředitelka společnosti, která soutěž organizuje, tyto podmínky stanovila na základě zkušeností ze zahraničních soutěží podobného typu. Gregorová také zmínila, že soutěž je určena hlavně pro cizinky z jiného kulturního prostředí. Hlavně ze zemí, kde je žena vnímána jinak (pozn. redakce: toto je politicky korektně řečeno. Na rovinu se jedná o země, kde se z ženou jedná jako kusem hadru..). Cílem je pak sdružení dívek z různých kulturních zázemí a jejich vzájemné potkání. Navíc je možné přiblížit veřejnosti životy těchto dívek a pohnutky, které je vedly k přestěhování do České republiky. Z původních 52 dívek zůstalo ve finále 12 nejzajímavějších. Do finále postoupilo 12 různých národností z 12 zemí. Porotci se tedy jistě museli držet výběrového klíče, aby z jedné země nebyly vybrány dvě dívky. To samo o sobě je diskriminační kritérium a je tak trochu v rozporu s účelem celé soutěže. Samotné výsledky nejsou důležité a je škoda, že soutěž nepokračuje dalšími ročníky.